Den elmotor som dominerar mest inom industriellt bruk är asynkronmotorn i trefasigt kortslutet utförande.

Asynkronmotorn består liksom alla elmotorer av en stator och en rotor. Rotorns beståndsdelar är en rotorkropp och en axel. I rotorkroppen är tunna plåtar sammangjutna med aluminium där aluminiumets uppgift till viss del är att kortsluta rotorn. Statorn utgörs av ett så kallat paket med plåtar och på detta pakets insida finns ett antal spår. Spåren innehåller lindad, isolerad koppartråd och beroende på lindningens respektive kopplingens utseende erhåller motorn olika poltal vilket kan likställas med varvtal. Statorns huvudsakliga uppgift är att ge upphov till det magnetfält som medför att rotorn roterar.

Asynkronmotorer finns som enhastighets- respektive flerhastighetsmotorer med ett antal olika utförande med avseende på polantalet.