Ämneskategorier


Byggnader

Information om hur man förbättrar inomhusmiljön på en arbetsplats, om komfortkyla och hur man energideklarerar. Läs om VVS-system, ventilation och belysning i byggnader samt få råd om hur man minskar energiförbrukningen. 

#VVS-system #Ventilation #Belysning

Energieffektivisering

Information och råd om hur man arbetar med energieffektivisering och följer upp energianvändningen samt genomför en energikartläggning. Läs om hur man inför ett energiledningssystem och genomför en livscykelanalys samt exempel på livscykelanalyser i stålindustrin.

#Energikartläggning #Livscykelanalys #LCA


Ugnsteknik

Läs om olika typer av ugnar och bränslen och hitta information om energiflöden och de emissioner och restprodukter som uppkommer vid förbränning.

#Ugnar #Bränslen #Förbränning #Energiflöden #Gaser

Hjälputrustning

Information om hur man energieffektiviserar elmotorer och pumpar. Läs om fläktar och energiflöden i olika typer av system och om olika sätt att mäta och lagra energi.

#Elmotorer #Pumpar #Fläktar #Mätning #Energilagring

 


Lagstiftning

Information om ekodesignkrav som innehåller bestämmelser om energi- och resurseffektivitet för olika produktgrupper. Läs om de energiskatter som påverkar stålindustrin samt lagar och förordningar om elsäkerhet i elanläggningar.

#Ekodesignkrav #Energiskatter #Elanläggningar

Restenergier

Information om hur man använder den restenergi som tillvaratas ur rökgaser, kylvatten och svalnande material. Bland annat beskrivs hur lågvärdig energi kan återvinnas genom termodynamiska cykler, hur restvärme kan användas till fjärrvärme samt hur man kan tillvarata strålning från svalbäddar. 

#Restenergi #Termodynamiska cykler #Lågvärdig energi #Strålning