Energihandboken

Jernkontorets energihandbok innehåller kvalificerad kunskap om energianvändning. Webbplatsen sammanfattar de viktigaste energiaspekterna och innehåller alltifrån matematiska beräkningsmodeller och materialdata till populärvetenskapliga texter om energi med belysande exempel och effektiviseringstips.


Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Vi tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Vi vill kännetecknas av hög trovärdighet bland våra medlemsföretag, politiker, myndigheter, organisationer, forsknings- och utbildningsväsen, men även hos den breda allmänheten. Vi strävar efter att vara en kvalificerad samtalspartner. Dessutom är vi en betydande nätverksbyggare, såväl nationellt som internationellt.
 

Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721, 111 87 STOCKHOLM

Webbplats: www.jernkontoret.se