Jernkontoret tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige. Vi vill kännetecknas av hög trovärdighet bland våra medlemsföretag, politiker, myndigheter, organisationer, forsknings- och utbildningsväsen, men även hos den breda allmänheten.

www.jernkontoret.se


Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. På programmets webbplats publiceras allt som rör programmet och mycket annat inom innovationsområdet Metalliska material, som pågående projekt, aktuella utlysningar och konferenser, stipendier m.m.

www.metalliskamaterial.se

 

På materialdesign.se hittar du direktlänkar till allt du behöver veta om civilingenjörsprogrammet Materialdesign på KTH.

www.materialdesign.se


Järnkoll är en satsning för gymnasielever på utvalda skolor runtom i Sverige med målet att visa upp de fantastiska möjligheter som stålindustrin har att erbjuda i egenskap av en framtida arbetsgivare. På denna webbplats finns information om alla Järnkolls aktiviteter, Järnkoll-Lars' blogg och intressanta fakta om stålindustrin och de företag som står bakom satsningen. 

www.jarnkoll.com


 

FerrumCity är en faktasamling om stålproduktion, återvinning och användning, marknad, utbildning, stålets egenskaper och historia. Lämplig som introduktion och fördjupning i högstadiet och gymnasiet. På webbplatsen kan man utforska FerrumCity genom att föra musen över staden. 

www.ferrumcity.se


Genomförd forskning inom miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet ger nya kunskaper om hur man kan öka utbytet av järn och legeringar och hålla kvar metallerna i stålets kretslopp. Resultatet blir ett effektiviserat kretslopp för stål med lägre energianvändning, minskade koldioxidutsläpp och hushållning med naturresurser.

www.jernkontoret.se/
stalkretsloppet