Energieffektiv belysning i tuffa miljöer – seminarium inom stålindustrins energinätverk

Upplyst pulverlager

Upplyst pulverlager

 

Ett fyrtiotal personer från stålindustri och belysningsföretag träffades under ett seminarium om belysning för svåra industrimiljöer på Jernkontoret. Sex leverantörer: Philips, SES-Lighting, Prismalence, Valtavalo, Malux och Osram, bjöds in för att berätta om olika lösningar för kvalitativ men energieffektiv belysning. Mycket kretsade kring olika typer av LED-armaturer och deras prestanda i form av ljuskvalitet, livslängd i dammiga miljöer och vid höga temperaturer samt möjlighet till styrning på olika sätt, men även keramiska metallhalogener behandlades. Det är tydligt att energieffektiv belysning har blivit mycket mer robust och kan användas i stålindustrin. Stål- och metalltillverkarna Höganäs AB och Boxholm stål AB berättade om sina erfarenheter med ny belysningsteknik för att öka energieffektiviteten, både processen att komma dit och resultat av arbetet.  Deltagarna diskuterade olika faktorer som påverkar val av utrustning, men också hur människor måste få tid att förstå och uppskatta förändringar och vilka andra åtgärder som ofta behöver göras samtidigt för att få den riktiga energieffektiviseringen till stånd.

Posted on August 5, 2014 .