Räknesnurra NOx

Räknesnurra - NOx (excelfil) (Berakning av NOx-utslapp.xls, 49 KB)
 

Fyll i alla fält under "Ange värden".

Räknesnurra - NOx (Energihandbok)
Ange värden
Ange uppmätt NO-halt (torr rökgas) ppm *
Ange uppmätt O2-halt (torr rökgas) % *
Ange andel NO2 (torr rökgas) ppmNO2/ppmNO = %NO2/(1-%NO2) *
Ange bränsle
Ange oxidationsmedel
Ange O2-halt som Du vill räkna om till (torr rökgas) % *
Ange uppmätt halt av CO2+CO (torr rökgas) % *
* anger att värdet måste fyllas i innan beräkning kan utföras.

Beräknade resultat
NOx (NO+NO2) ppm
NOx som mg NO2/Nm³ mg NOx/Nm³
NOx-utsläppen omräknat till den O2-halt Du angivit mg NOx/Nm³
NOx som mg/MJ mg/MJ

Tillfälliga beräkningsvärden
nrgstök/nbränsle mol/mol
nrg/nbränsle mol/mol
Mbränsle kg/mol
LHV MJ/kg

squarespace testing