Affinitetslagar för fläktar

Vid oförändrad arbetslinje gäller för varierande varvtal följande samband vid fläktdrift:

 

q = Luftflöde (m^3/s)

n = Varvtal (varv/min)

p = Tryck (Pa)

P = Fläkteleffekt (W)

Konst = konstant
 

För att bestämma prestanda  för en given maskin vid olika varvtal gäller således:

 
 
Posted on May 7, 2014 and filed under Affinitetslagar för fläkt.