Eleffekt för fläktmotor

Eleffekten för en fläktmotor kan beräknas med hjälp av följande ekvation:

 

U = Spänningen mellan faserna

I = Fasströmmen

cos Ψ = effektfaktorn (kan avläsas på motorns märkskylt)
 

Effektfaktorn, cos Ψ, bör inte understiga 0,85 för motorstorlekar mindre än 1,5 kW och inte understiga 0,90 för motorstorlekar som är över 1,5 kW. Motorer som är större än 22 kW skall direktkompenseras.

Posted on May 7, 2014 .