Elmotoreffekt

För beräkning av en elmotors effekt kan en tångwattmeter eller en tångamperemeter användas för att bestämma okända variabler. De ekvationer som används vid effektbestämning kräver uppmätta värden på spänningen U, strömmen I och effektfaktorn cos φ. Vid användning av en tångwattmeter erhålls uppgifter på samtliga variabler medan tångamperemetern kräver komplettering utifrån elmotorns datablad för att få fram effektfaktorn, cos φ.

 

Vid mätning med tångwattmeter eller en tångamperemeter krävs att en ledning i elmotorn är frilagd. Vanligtvis är det även nödvändigt att gå in i den anslutningsplint i vilken ledningarna är inkopplade. Detta arbete kräver god kunskap och stor försiktighet från utföraren eftersom arbetet utförs i spänningsförande delar av motorn. Vid mätning i en högspänningsanläggning krävs att en behörig installatör utför arbetet.

Elit.se - återförsäljare av mätutrustning

 
Posted on May 7, 2014 .