Energiinnehållet för el utifrån effekt och verkningsgrad

Elenergi används i olika processavsnitt inom stålindustrin exempelvis vid drift av motorer i valsverken, vid värmning och värmebehandling i valsverk samt vid smältning av skrot i ljusbågsugnar.

Vid framtagning av elenergin som överförs i ett trefassystem kan en rad olika ekvationer användas. För att använda dessa ekvationer krävs att ett antal storheter är kända.

I de situationer när effekten för elkomponenten är känd kan ekvationen nedan användas vid bestämning av energiinnehållet:

4-1 energiinnehållet för el utifrån effekt och verkningsgrad.png
 

Den effekt som avges från exempelvis en elmotor kan räknas fram om den tillförda effekten respektive verkningsgrad är känd. Verkningsgraden för en elmotor erhålls enklast från leverantören.

 

I situationer då effekten inte finns tillgänglig kan i stället energiinnehållet beräknas utifrån spänning, ström och fasförskjutning.

 
 
Posted on May 7, 2014 .