Energibalans för en ugn - Bränslets energiinnehåll

För att ställa upp en energibalans för en ugn behöver bränslets entalpi beräknas. Denna beräknas vid en given temperatur T med hjälp av det högre värmevärdet och den specifika värmekapaciteten enligt följande formel:

 
 

Alternativt kan det lägre värmevärdet användas:

LHV

Om värdet ska användas i en energibalans för en ugn eller panna är det viktigt att hålla reda på vilket värmevärde som används för att beräkna energiinnehållet i bränslegasen. Om det lägre värmevärdet används har hänsyn redan tagits till vattnets ångbildningsvärme varför denna post inte behöver inkluderas i beräkningen av rökgasens energiinnehåll. Har däremot de högre värmevärdet används, måste den bildade vattnets ångbildningsvärme inkluderas i beräkningen av rökgasens energiinnehåll.

Om bränslet är en blandning av flera brännbara (eller icke brännbara komponenter) kan värmevärde beräknas som det viktade medelvärdet för blandningen enligt:

 
 
Posted on May 7, 2014 .