Energibalans för en ugn - Oxidantens energiinnehåll

För att ställa upp en energibalans för en ugn behöver oxidantens entalpi beräknas. Denna beräknas vid en given temperatur T med hjälp av den specifika värmekapaciteten enligt följande formel:


Alternativt kan det lägre värmevärdet användas:

 

Om oxidanten är en blandning av flera komponenter (vilket är fallet för luft) beräknas den specifika värmekapaciteten som det viktade medelvärdet för blandningen enligt:

viktade medelvärdet specifika värmekapaciteten.png
 
 
 
Posted on May 7, 2014 .