Energibalans för en ugn - Rökgasens energiinnehåll

För att ställa upp en energibalans för en ugn behöver rökgasens entalpi beräknas. Denna beräknas vid en given temperatur T som summan av den kemiska entalpin (värmevärdet hos eventuellt förekommande brännbara komponenter)  och den fysikaliska entalpin (sensibelt och latent värme):

 

Ofta kan den kemiska entalpin sättas till 0 vid stökiometrisk förbränning och överstökiometrisk förbränning:

 

Om värdet ska användas i en energibalans för en ugn eller panna är det viktigt att hålla reda på vilket värmevärde som används för att beräkna energiinnehållet i rökgasen. Om det högre värmevärdet används

 

Om det lägre värmevärdet används har hänsyn redan tagits till vattnets ångbildningsvärme varför denna post inte behöver inkluderas i beräkningen av rökgasens energiinnehåll:

 
 


Beräkningarna av den fysikaliska entalpin utförs enligt nedan:

 

= koncentration utryckt i massa [kg/kg], volym [Nm3/Nm3] eller mol [mol/mol] beroende på

= Medelvärdet av Cp i det aktuella temperaturintervallet [enheter, se ovan]

 
Posted on May 7, 2014 .