Energibalans för en ugn - Värmeförluster

Värmeförlusterna från ugnen utgörs av flera poster:

  • Värmeförluster till omgivning via väggar och ugnsluckor
  • Värmeförluster via oförbränt bränsle
     

Ofta är det förlusternas storlek som man vill beräkna från ugnens värmebalans:

 

På detta sätt fås dock ingen information om var de största förlusterna sker.

 
Posted on May 7, 2014 .