Energibalans för en ugn - Värmeförluster via ugnsväggar

Ett förhållandevis enkelt sätt att uppskatta energiförlusterna genom befintliga ugnsväggar är genom att:

  1. Mäta temperaturen på ugnsväggarnas utsidor
  2. Dela in väggarna i sektioner med ungefär samma temperatur 
  3. Mäta/uppskatta sektionernas area enligt nedan:
 

          4. Mäta/uppskatta sektionernas medeltemperatur enligt nedan:

 

 

Den totala värmeförlusten via ugnsväggarna fås sedan med följande formel:

 

Värmeöverföringen från ugnsväggen sker via fri konvektion och strålning.

 
Posted on May 7, 2014 .