Teoretiskt luft/syrgasbehov vid förbränning

Den mängd luft/syrgas som åtgår för att stökiometriskt förbränna ett bränsle kallas teoretiskt luft/syrgasbehov.

 

Det teoretiska luft/syrgasbehovet används bland annat för beräkning av luft/syrgaskvoten, λ. Läs mer om luftkvoten och syrgaskvoten i vår artikel om förbränning här

 
Posted on May 7, 2014 .