Posts filed under Acetylen (C2H2)

Acetylen (C2H2)

 

Acetylen är ett gasformigt bränsle, vilket exempelvis kan användas vid förbränning när höga temperaturer eftersträvas. För beräkning av rökgasmängd, rökgassammansättning och rökgasentalpi vid förbränning av acetylen med olika luft/syrgaskvoter och rökgastemperaturer.

 
Posted on May 7, 2014 and filed under Acetylen (C2H2).