Masugnsgas

 

För beräkning av rökgasmängd, rökgassammansättning och rökgasentalpi för förbränning av masugnsgas vid olika luft/syrgaskvoter och rökgastemperaturer, se bifogad excelfil.

Rökgasberäkningar - Masugnsgas (Masugnsgas-Bränsledata.xls, 155,50 KB)

Läs gärna mer om energirika processgaser som genereras vid malmbaserade järn- och stålverk (som masugnsgas) samt om energiförbrukning vid järn- och ståltillverkning på Jernkontorets hemsida

 
Posted on May 7, 2014 .