Propan (C3H8)

 

För beräkning av rökgasmängd, rökgassammansättning och rökgasentalpi för förbränning av propan vid olika luft/syrgaskvoter och rökgastemperaturer.

 
Posted on May 7, 2014 .