Ideala gaslagen

Den ideala gaslagen ger ett samband mellan tryck, volym och temperatur för en ideal gas. Även om ideala gaslagen enbart gäller för reella gaser vid trycket = 0, kan den även användas med acceptabla fel för små gasmolekyler vid låga tryck.

 
 
Posted on May 7, 2014 .