Rökgasens mängd från bränslets kemiska sammansättning och luft/syre-kvoten

Att beräkna rökgasens sammansättning och mängd kan till exempel vara användbart när en energibalans ska ställas upp för en ugn.

För stökiometriska och överstökiometriska förhållanden gäller under antagandet om fullständig förbränning av generellt bränsle med sammansättningen:

 

att flödet av de individuella rökgaskomponenterna kan beräknas enligt:

6-2 Beräkning av rökgasens mängd från bränsl.png
 
 
Posted on May 7, 2014 .