Systemeffekt

Systemeffekten är de tryckförluster som uppstår vid fläktinlopp och fläktutlopp. Systemeffekten ger tillkommande tryckfall som adderas till systemets beräknade tryckfall och beräknas enligt följande ekvation:

 
 
 
 
Posted on May 7, 2014 .