Transmissionsförluster från byggnader

Tak, väggar, fönster och grundplatta ger upphov till s.k. transmissionsförluster. För beräkning av transmissionsförluster använder man sig av följande formler:

8-1 transmissionsförluster från byggnader.png
 

Beräknade U-värden för olika byggnadsdelar ger en bra uppfattning om var åtgärder kan sättas in.

Exempel på värmeledningsförmåga och U-värden för olika material.

 

 
 
Posted on May 7, 2014 .