Tryck i fläktkanal

För en strömmande gas i en fläktkanal kan tre olika tryck definieras:

  • Totalt tryck: det tryck som medieströmmen utövar mot en yta vinkelrätt mot strömningsriktningen
  • Statiskt tryck: det tryck som det strömmande mediet utövar mot kanalväggen, vinkelrätt mot strömningsriktningen
  • Dynamiskt tryck: skillnaden mellan det totala och det statiska trycket
 
 
Posted on May 7, 2014 .