Tryckfall mellan två sektioner i ett kanalsystem

Det totala tryckfallet mellan två sektioner i ett kanalsystem kan beräknas enligt följande ekvation:

 

Totaltryckfallet kan beräknas som summan av alla friktionstryckfall, och tryckfall i engångsmotstånd, apparater och don enligt följande ekvation:

 
 
Posted on May 7, 2014 .