Avstängning av 70-bars system i BBV

Före åtgärd

Det finns ett 70-bars system för att spola bort återbildat glödskal efter glödskalsspolningen med 160-bars systemet men före par 1 i färdigvalsningen. Systemet installerades i samband med installationen av det nya förparet år 1999. Pumparna, 2 st, har märkdata 300 m³/h, 700 mvp och motorerna har märkeffekten 800 kW/st. Vid normal drift körs en av pumparna på dellast. Varvtalet regleras med frekvensomriktare.
 

Åtgärd

Mätningar och analyser av 70-barssystemet samt efterföljande diskussioner inom Bredbandverket resulterade i beslutet att helt enkelt ta systemet ur drift. En del omprogrammeringar av processtyrsystem var nödvändig. Den gjordes med egen personal.
 

Resultat

Elförbrukningen upphörde förstås liksom underhållskostnader för systemet.
Åtgärden resulterade i minskade elkostnader med cirka 0,5 miljoner kronor per år.
 

Lönsamhet

Kostnaderna för att kunna stänga av systemet handlar om cirka 20 000 kronor. Åtgärden har en mycket hög lönsamhet. Återbetalningstiden är fem dygn.

 
Motorer och pumpar i 70-bars systemet. Till höger, uppmätt eleffekt till motorerna

Motorer och pumpar i 70-bars systemet. Till höger, uppmätt eleffekt till motorerna

Posted on May 15, 2014 and filed under energieffektivisering.