Posts filed under Logistik

Effektivisering genom kortare lastpallar

Bakgrund

Höganäs levererar metallpulver till kunder över hela världen. Pulvret fraktas på lastpallar i en standardcontainer. Höganäs arbetar sedan flera år intensivt med att skapa effektivare transporter från Sverige till Asien. Att få plats med mer gods i varje skeppad container var både en möjlighet och en utmaning.

Åtgärd

En lösning var att göra lastpallen som pulversäcken står på marginellt mindre. Genom att förminska pallarna endast 2,5 centimeter fick det plats ytterligare tre säckar i varje container, vilket innebar 24 istället för 21 pulversäckar.

Alla nytillverkade pallar görs enligt de nya måtten, men även de pallar som tidigare var i omlopp togs tillvara. De skickades till leverantören som helt enkelt kortade av dem en bit.

Resultat

Mindre miljöpåverkan och sänkta kostnader är två av vinsterna med den nya pallen. Med den nya pallstorleken sparar Höganäs fraktkostnader, då antalet skeppade containrar till berörda marknader minskas med cirka 12%. Genom minskad drivmedelsanvändning under transport minskas även energianvändning och utsläpp.

Företaget effektiviserar också resursanvändningen med de nya pallarna. De mindre måtten gör att de kan tillverkas med smalare brädor, vilket minskar materialåtgången. Det innebär ett kilo lättare pall, vilket motsvarar ungefär cirka 175 ton minskad förflyttning om året. Åtgärden föranleder minskade kostnader för både material och transport.  

Utöver detta sparas ett arbetsmoment. Tidigare fyllde pallarna inte ut containern helt och hållet. Ett tomrum i den bakre delen fylldes ut med en luftkudde för att säkra lasten. Genom ett reducerat arbetsmoment kan kostnaderna sänkas ytterligare.

Kontakt: https://www.hoganas.com/sv

Höganäs 2014. Gammal pall till vänster och ny pall till höger. De nya pallarna förses med Höganäs logotyp, för att enklare skilja dem åt.

Höganäs 2014. Gammal pall till vänster och ny pall till höger. De nya pallarna förses med Höganäs logotyp, för att enklare skilja dem åt.

Höganäs 2015. Container med 24 pallar.

Höganäs 2015. Container med 24 pallar.

Posted on November 8, 2018 and filed under Logistik, energieffektivisering.