Minskad tomgångskörning av induktionsvärmare

Lönsam eleffektivisering hos Ruukki Wirsbo Stålrör AB
 

Beskrivning

Vid tillverkningen av stålrören värms rörämnen med diameter 90-120 millimeter och tjocklek 2-6 millimeter från rumstemperatur till cirka 900 °C i en elektrisk induktionsvärmare med märkeffekten 6000 kW. I produktionen uppstår driftstopp, både planerade och oplanerade, av varierande längd. Tidigare har induktionsvärmaren körts på tomgång under driftstoppen. Eleffekten vid tomgång är cirka 700 kW.
 

Åtgärd

Nu har en automatik installerats som gör att induktionsvärmaren stängs av när ett driftstopp varat i mer än fem minuter. När driften påbörjas startar induktionsvärmaren automatiskt.
 

Resultat

Automatiken har medfört att elförbrukningen har minskat med cirka 200 MWh per år vilket medfört en kostnadsminskning på cirka 100 000 - 150 000 kronor per år.
 

Lönsamhet

Payoff-tiden är cirka fyra månader.

 
Induktionsugnen

Induktionsugnen

 
Posted on May 15, 2014 and filed under ugnar, Huvudprocesser.