Värmeåtervinning från trådkylningsbad

Beskrivning

Hos Fagersta Stainless AB i Fagersta tas trådringar på cirka två ton per styck. in i en ouppvärmd beredningshall. Efter beredningen värms ringarna till cirka 400 °C i elektriska ugnar i saltbadsanläggningen och kyls därefter i ett vattenbad på 13 m³. Tråden får genom värmningen och kylningen önskade egenskaper. Vattenbadet har en temperatur på cirka 70 °C. Om det blir varmare kyls det med kylvatten. Vattnet i badet rörs om genom att tryckluft blåses i badet.
 

Åtgärd

Ett värmeåtervinningssystem har installerats. Det pumpar varmt vatten från badet till en värmeväxlare, som värmer ett sekundärsystem, och åter till badet. Värmen i sekundärsystemet används dels för att ersätta fjärrvärme för uppvärmning av ventilationsluft i närliggande hallar och kontorslokaler, dels för att värma själva beredningshallen med hjälp av ett nytt rörsystem med aerotemprar (se fotografi nedan). Uppvärmningen av beredningshallen gör att trådringarna nu alltid har en temperatur på cirka 20 °C när de placeras i torkugnen. Förut kunde temperaturen på trådringarna vara många minusgrader under vintern. Omrörningen i vattenbadet sker nu genom att vattnet i badet pumpas till värmeväxlaren och åter till badet. Tryckluften för omrörningen behövs inte längre och har tagits bort.
 

Resultat

Värmen som återvinns från badet är cirka 200 MWh/år. Eltillförseln till torkugnen har minskat med cirka 100 MWh/år. Minskningen av elenergin till kompressorerna är cirka 49 MWh/år.
 

Lönsamhet

Värmen och elenergin värderas till 0,5 kr/kWh vilket gör att besparingen är 175 000 kronor. Investeringarna för åtgärderna uppgår till 300 000 kronor vilket ger en payoff-tid på 1,7 år. Dessutom har arbetsmiljön i beredningshallen blivit avsevärt bättre.

 
Beredningshallen med trådringar och aerotemprar på väggen

Beredningshallen med trådringar och aerotemprar på väggen

 
Posted on May 15, 2014 and filed under Restenergi och värmeåterv, byggnader.