Eldningsolja

Här hittar du excelfiler för beräkning av rökgasmängd, rökgassammansättning och rökgasentalpi för förbränning av eldningsolja 1, 3, 4 och 5 vid olika luft/syrgaskvoter och rökgastemperaturer.
 

Eldningsolja 1

 
 
Posted on May 7, 2014 .