Satsugnar

Med satsugn, eller batch-ugn som det också kallas, avses en ugn som lastas och avlastas diskontinuerligt. En batch-ugn arbetar i cykler och materialet i ugnen rör sig inte under värmningsprocessen. Detta gör att temperaturen i materialet varierar med tiden, men temperaturen varierar inte med var lasten är placerad i ugnsrummet vid en viss tidpunkt. Vid i och urlastning går ugnen oundvikligen på tomgång. I förhållande till kontinuerliga ugnar är batch-ugnar relativt lätta att konstruera och de är även flexibla. De lämpar sig dessutom för värmning i kontrollerad atmosfär. Batch-ugnar används bland annat för anlöpning, glödgning, normalisering, härdning och uppkolning. . Flera olika typer av batch-ugnar används inom stålindustrin.

Exempel på batch-ugnar som används inom stålindustrin är:
•    Klockugnar
•    Skänkugnar
•    Bogiehärdugn
•    Gropugn

Läs mer om...
hur man ställer upp en energibalans för en ugn här
hur man energieffektiviserar exempelvis en ugn här

 
Posted on May 7, 2014 .