Shomate ekvationen

Shomate ekvationen används för att beräkna värmekapacitet, entalpitet och entropi för ideala gaser i standardtillstånd (1 bars tryck, rena gaser):

C°p = specifik värmekapacitet [J/mol,K]

h°(T) = entalpitet [kJ/mol]

S° = entropi [J/mol,K]

T = absolut temperatur [K]

 

Källa: NIST Webbook of Chemistry

 

 
Posted on May 7, 2014 .