Lämpliga luftflöden per kvadratmeter golvyta i stålverk

Lämpliga luftflöden per kvadratmeter golvyta inom stålverk enligt VVS-handboken är:
•    Sintringsverk      20 - 30 l/s
•    Smältverk          40 - 60 l/s
•    Järnsvampverk   30 l/s

 
Posted on May 7, 2014 .