Värmeledningsförmåga och U-värden för olika material

För beräkning av transmissionsförluster från byggnader används värmeledningsförmåga och U-värden för olika material. Exempel på värmeledningsförmåga för olika material hämtat från Swedisol:

Material

λ - värde

Material

λ - värde

Mineralull

0,037

Cellplast

0,037

Trä

0,14

Plywood

0,14

Betong

1,7

Lättbetong

0,12

Gipsskiva

0,25

Spånskiva

0,14

Golvspånskiva

0,18

Träfiberskiva

0,14

Stål

50

Rostfritt stål

17

Puts

1,0

Fasadtegel

0,60

Beräknade U-värden för olika byggnadsdelar ger en bra uppfattning om var åtgärder kan sättas in.

Följande tabell avser rekommenderade tjocklekar på mineralullsisolering beräknade enligt LCC-metoden.

Konstruktion

Klimatzon

Klimatzon

Söder

Norr

mm

Ui

mm

Ui

Yttervägg, lätt fasad eller tegel

300

0,13

350

0,12

Yttervägg, putsad

270

0,14

300

0,13

Vindsbjälklag

500

0,07

650

0,06

Låglutande tak och industritak

240

0,15

260

0,13

Krypgrund

340

0,10

400

0,08

Platta på mark

200

0,16

240

0,14

Platta på mark,
golvvärme

300

0,12

350

0,10