Pumpstopp i reglercentral minskar värmeförbrukning

Ovako Hofors 2017

Ovako Hofors 2017

Bakgrund

Vissa industrilokaler värms upp med hjälp av s.k. aerotemprar, De matas via en hetvattenslinga som i sin tur försörjs av fjärrvärmenätet. Regleringen sker via temperaturgivare och reglercentraler. Eftersom de har varit lokalt placerade har obehörig personal ändrat regleringen för att få en behagligare rumstemperatur. Som följd har systemen hamnat i obalans och föranlett onödigt stor energiförbrukning. På vissa ställen har temperaturgivare varit placerade nära portar, vilket skapat ineffektiva system.

Åtgärd

Med utfallet från energikartläggningen togs beslutet att programmera pumpstopp på alla undercentraler som betjänar utrymmen med processutrustning. När utetemperaturen överstiger fem grader stängs pumparna av och ingen värme överförs till det lokala nätet. Detta är möjligt vid normal produktion eftersom lokalerna värms upp av processvärme från ugnar och varma produkter. I lokaler där det endast sker kall bearbetning har inte åtgärden kunnat genomföras.
 

Resultat

Fjärrvärmeförbrukning minskade från 11,9 GWh till 8,2 GWh per år, vilket innebar en kostnadsbesparing på 1,6 Mkr. Åtgärden kostade bara 50 tkr, så återbetalningstiden blev endast 12 dagar.

Kontakt: Ovako

Posted on October 15, 2018 and filed under Fastighet, byggnader.