Nya fläktar i Järnsvampverket ger betydande energibesparing

Bakgrund

I Järnsvampverket användes förbränningsluftfläktar från tidigt 1970-tal. Verkningsgraden på både fläktar och motorer var låg och dessutom förekom luftläckage i förbränningsluftcentralen. Svampverket stod inför en nödvändig renovering och hade samtidigt höga mål om energieffektivisering. Man beslutade sig för att åtgärda luftläckagen, men även se över fläkttekniken.

Åtgärd

Höganäs bestämde sig för att installera nya energieffektiva fläktar. Verkningsgraden ökade till nästan 80 %, jämfört med tidigare 55 % i de gamla fläktarna. Dessutom valde de att förse fläktarna med marknadens mest effektiva motorer – så kallade synkrona reluktansmotorer. Den nya lösningen sänkte motoreffekten vid drift från 104 kW till 34 kW.

Dessutom kompletterade de tilluftssystemet med värmeåterföring. Genom att blanda in luft från varmaste delen av ugnshallen blev temperaturen på förbränningsluften betydligt högre. Därmed ökade även verkningsgraden i ugnarna.

Resultat

Bytet till de moderna fläktarna har resulterat i en betydande el-besparing, cirka 600 000 kWh per år. Det motsvarar ungefär årsförbrukningen för 25 normalstora villor med elvärme.

Ombyggnaden av tilluftssystemet har gett en nästan lika stor besparing av naturgas. Så totalt motsvarar besparingarna på el och bränsle en energiförbrukning hos cirka 50 normalstora villor.

Kontakt: https://www.hoganas.com/sv

Höganäs 2017. Ralf Bengtsson och Peter Struwe, Höganäs, vid en av fläktarna som bidrar till en el-besparing på 600 000 kWh per år, motsvarande energiförbrukningen för 25 normalstora villor.

Höganäs 2017. Ralf Bengtsson och Peter Struwe, Höganäs, vid en av fläktarna som bidrar till en el-besparing på 600 000 kWh per år, motsvarande energiförbrukningen för 25 normalstora villor.

Posted on November 8, 2018 and filed under energieffektivisering, Kringutrustning.