Lönsamma byten till LED-belysning

Fotografi: Sandvik 2016

Fotografi: Sandvik 2016

Bakgrund

Sandvik har under årens lopp nyttjat konventionell belysning i sina fabrikslokaler, framförallt metallhalogen- och kvicksilverlampor. En belysning som idag bedöms alltför energikrävande. Då belysningskvalitén blev sämre i takt med åldrande och uttjänta armaturer, så krävdes omfattande åtgärder.

Åtgärd

Sandvik påbörjade därför ett uppgraderingsarbete för att byta äldre belysning mot LED-belysning. Innan bytet gjordes en omfattande kartläggning hur lokalerna används för att optimera och effektivisera på allra bästa sätt. I samband med armaturbyte och andra angränsande åtgärder sektionerades belysningen. Den förseddes även med närvarostyrning.

Resultat

Åtgärderna har normalt haft återbetalningstider mellan tre till tolv månader, trots större investeringar i nya armaturer. Besparingarna för åtgärderna uppgår till cirka fem miljoner kronor per år. Det har genom projektet konstaterats att det är lönsamt att byta till LED. Åtminstone där det är praktiskt och funktionellt möjligt.  

Kontakt: https://www.home.sandvik/se

Posted on October 30, 2018 and filed under Fastighet, byggnader.