Optimerade värmesystem i Sandviks fabrikslokaler

Valsad tråd på väg att betas i den automatiska betningsanläggningen. AB Sandvik Materials Technology. Fotografi av Pia & Hans Nordlander, Bildn

Valsad tråd på väg att betas i den automatiska betningsanläggningen. AB Sandvik Materials Technology. Fotografi av Pia & Hans Nordlander, Bildn

Bakgrund

Sandvik har flertalet fabrikslokaler som värms upp med interna värmesystem. Systemen är åldersdigra och i behov av uppgradering. Systemen bidrar på många ställen till en ojämn rumstemperatur, där arbetsmiljön ofta blir för varm eller kall. Byggnaden har haft hög energiförbrukning, trots att stora mängder värme genererats av processen. Sandvik beslutade därför att uppgradera värmesystemet i trådfabriken, som ligger i den södra delen av industriområdet.

Åtgärd

Innan åtgärderna genomfördes gjordes en grundlig kartläggning och analys av värmesystemet, vilket inkluderade allt från fläktar till termostater. Det har gjorts omfattande översyn och uppgraderingar av värmearmaturer och tillhörande utrustning. Hänsyn har också tagits till processens värmealstring, exempelvis från ugnar och heta råämnen. Exempelvis har nya termostater installerats, luftflöden och temperaturer optimerats samt vissa värmeaggregat försetts med värmeåtervinning.

Resultat

Åtgärderna ska på sikt minska underhållskostnaderna, men åtgärderna har också genererat betydande energibesparingar. Återbetalningstider för enskilda åtgärder är mellan en till femton månader. I byggnaden för trådtillverkning har energiförbrukningen minskats med 37%, vilket motsvarar en miljon kronor per år. Åtgärderna har dessutom skapat en betydligt behagligare arbetsmiljö. Som en följd av det goda utfallet har ett liknande projekt initierats i byggnaden för bandtillverkning.

Kontakt: https://www.home.sandvik/se

Posted on October 30, 2018 and filed under Fastighet, byggnader.