Byte från äldre T8 till nya moderna T5 lysrör

Beskrivning

En verkstadslokal med en yta av 624 m² belystes med 207 äldre T8 lysrör med drossel. Totalt installerad effekt var 14,7 kW (23,6 W/m²). Den årliga energianvändningen var 73,5 MWh.
 

Åtgärd

De befintliga armaturerna ersattes med nya högfrekventa armaturer med T5 lysrör. Investeringskostnaden var 70100 kronor.
 

Resultat

Den nya belysningen ger lika mycket ljus som innan. Den sammanlagda installerade effekten minskade från 14,7 kW till 5,9 kW. Energianvändningen för belysningen minskade med 44 MWh/år och elkostnaden minskade med 60 %. Investeringen beräknas vara betald på två år och livslängden för den nya belysningen är cirka 15-20 år.

 
24 BILD Goda exempel - Byte från äldre T8 till nya moderna T5 lysrör.gif
 
 
Posted on May 15, 2014 and filed under Fastighet, byggnader.