Byte från T8 Lysrör med drossel till T5 lysrör med HF-don

Beskrivning

En verkstadslokal med en yta av 3750 m² belystes med äldre T8 lysrör med drossel. Totalt installerad effekt var 56 kW. Den årliga energianvändningen var 206 MWh. Drift och underhållskostnaderna låg på 45 000 kronor per år.
 

Åtgärd

De befintliga armaturerna ersattes med nya högfrekventa armaturer med T5 lysrör. Investeringskostnaden var 51000 kronor.
 

Resultat

Den nya belysningen ger lika mycket ljus som innan. Den sammanlagda installerade effekten minskade från 56 kW till 27 kW. Energianvändningen för belysningen minskade med 105 MWh/år och elkostnaden halverades. Drift och underhållskostnaderna har minskat med 26 000 kronor per år. Investeringen beräknas vara betald på mindre än ett år och livslängden för den nya belysningen är cirka 15-20 år.

 
23 BILD Goda exempel - Byte från T8 Lysrör med drossel till T5 lysrör med HF-don.gif
 
 
Posted on May 15, 2014 and filed under Fastighet, byggnader.