Byte från kvicksilver till högtrycksnatriumlampor

Beskrivning

En verkstadslokal med en yta av 10 000 m² uppdelade i fem s.k. ”skepp” belystes med äldre kvicksilverlampor monterade i taket. Totalt fanns 200 armaturer med en totalt installerad effekt på 110 kW. Under produktionstid (110 timmar/vecka) var all belysning påslagen.
 

Åtgärd 

De befintliga armaturerna ersattes med nya armaturer med högtrycksnatriumlampor. Samtidigt infördes sektionering och styrning av belysningen i syfte att ha bra ljus i de sektioner av skeppen där verksamhet pågår. I övriga sektioner ska belysningen vara släckt. Dessutom finns rörelsevakter som tänder en ”grundbelysning” med lysrörsarmaturer om någon person går in i en belysningszon under icke-produktionstid. Investeringskostnaden var 1 miljoner kronor.
 

Resultat

Den nya belysningen har en mycket behagligare färg samt bättre ljusstyrka 500-600 lux att jämföra med 300-400 lux på den gamla belysningen. Den sammanlagda installerade effekten halverades till 55 kW. Elkostnaden för belysning minskade från 97000 kronor till 35000 kronor. Underhållet kommer att minska kraftigt. Investeringen beräknas vara betald på fem år och livslängden för den nya belysningen är cirka 15-20 år.

 
Ny armatur till vänster, gammal armatur till höger

Ny armatur till vänster, gammal armatur till höger

 
 
Posted on May 15, 2014 and filed under Fastighet, byggnader.