Ökad trivsel genom byte av kvicksilver till keramiska metallhalogenlampor

Beskrivning

Bilden visar en park med bländande belysning med dålig färgåtergivning.
 

Åtgärd

Byte från kvicksilverlampor till keramiska metallhalogenlampor. Investeringskostnaden var 301 000 kronor.
 

Resultat

Här var man tvungen att byta belysningen, för att uppskatta en eventuell ekonomisk besparing bör man jämföra investeringskostnaden med att byta till nya kvicksilverlampor. Man får dock en minskad energianvändning och framförallt ökad trivsel och en betydligt bättre färgåtergivning. Effektreduceringen blev 0,8 kW, energibesparingen 3,2 MWh/år.

 
Park med kvicksilverbelysning

Park med kvicksilverbelysning

 
Samma park efter byte till keramiska metallhalogenlampor

Samma park efter byte till keramiska metallhalogenlampor

 
 
Posted on May 15, 2014 and filed under Fastighet, byggnader.