Posts tagged #Halogen

Ökad trivsel genom byte av kvicksilver till keramiska metallhalogenlampor

Beskrivning

Bilden visar en park med bländande belysning med dålig färgåtergivning.
 

Åtgärd

Byte från kvicksilverlampor till keramiska metallhalogenlampor. Investeringskostnaden var 301 000 kronor.
 

Resultat

Här var man tvungen att byta belysningen, för att uppskatta en eventuell ekonomisk besparing bör man jämföra investeringskostnaden med att byta till nya kvicksilverlampor. Man får dock en minskad energianvändning och framförallt ökad trivsel och en betydligt bättre färgåtergivning. Effektreduceringen blev 0,8 kW, energibesparingen 3,2 MWh/år.

 
Park med kvicksilverbelysning

Park med kvicksilverbelysning

 
Samma park efter byte till keramiska metallhalogenlampor

Samma park efter byte till keramiska metallhalogenlampor

 
 
Posted on May 15, 2014 and filed under Fastighet, byggnader.

Byte från kvicksilver till prismalencearmaturer med keramiska metallhalogenlampor

Beskrivning

En verkstadslokal belystes med 24 stycken äldre kvicksilverlampor, på vardera 400 W, monterade i taket. Total installerad effekt, inklusive driftdon, var 12 kW.
 

Åtgärd

De befintliga armaturerna ersattes med 30 stycken 150 W Prismalence-armaturer med keramiska metallhalogenlampor. Det riktade ljuset med mycket begränsat ströljus skapar goda förutsättningar för bra belysning. Investeringskostnaden var cirka 120 000 kronor.
 

Resultat

Den nya belysningen har en mycket behagligare färg samt bättre ljusstyrka 600 lux att jämföra med 200 lux på den gamla belysningen. Den sammanlagda installerade effekten minskade från 12 kW till 5 kW. Elkostnaden för belysning minskade ned 60 %. Underhållet kommer att minska kraftigt. Investeringen beräknas vara betald på åtta år och livslängden för den nya belysningen är cirka 15-20 år.

 
Kvicksilverbelysning

Kvicksilverbelysning

Keramisk metallhalogenbelysning

Keramisk metallhalogenbelysning

 
 
Posted on May 15, 2014 and filed under Fastighet, byggnader.