Energieffektivisering ger vinstökning utan att sälja mer stål

För att öka vinsten inom stålföretag är det i första hand ökad försäljning och därmed ökad produktion som eftersträvas. Genom att minska förbrukningen av energi och media genom energieffektivisering kan företagets vinst också ökas. Nomogrammet till höger visar att redan måttliga energieffektiviseringar kan ge samma vinstökning som stora produktionsökningar. 

De blå pilarna visar att om ett företags energikostnader minskas med 2 miljoner kr/år ökar alltså företagets vinst med cirka 2 miljoner kr och om företagets vinstmarginal på stålförsäljningen är 5 % betyder det att denna vinstökningen på 2 miljoner kr/år motsvarar en försäljningsökning av stålprodukter med 40 miljoner kr/år.

Om företagets produkter har ett genomsnittligt försäljningspris på 5 000 kr/ton motsvarar 40 miljoner kr hela 8000 ton vilket t.ex. motsvarar 100 charger i ljusbågsugn á 80 ton eller 400 bandrullar á 20 ton.

Sambandet mellan vinstökning, försäljningsökning och produktionsökning.

Sambandet mellan vinstökning, försäljningsökning och produktionsökning.

Går det då att minska energi- och mediakostnaderna med 2 miljoner kr/år enligt antagandet ovan? Det går lättare än man kan tro att minska energi- och mediakostnaderna. Det kan alla stålföretag göra, utom kanske de allra minsta. Kontakta energirådgivaren för mer information och konkreta exempel från stålföretag. Läs gärna mer om goda exempel på ämnet energieffektivisering här.

Betänk att en effektiviseringsåtgärd som genomförs kommer att bidra med en årlig vinstökning under alla kommande år som utrustningen är i drift jämfört med att en vinstökning genom merförsäljning ger vinstökning endast under det aktuella året. Nästa år måste nya ton produceras och säljas på en marknad som kan vara kärv.

Under en tioårsperiod kan en jämförelse se ut på följande sätt:

Energieffektivisering Kostnad år 1 = 0,1-2 miljoner kr
Vinstökning 10 år · 2 miljoner kr/år = 20 miljoner kr
Produktionsökning    Tonnage 8000 ton/år · 10 år = 80 000 ton   (OBS ökad miljöpåverkan)
Försäljningsökning 40 miljoner kr/år · 10 år = 400 miljoner kr
Vinstökning 10 år · 2 miljoner kr/år = 20 miljoner kr

Ta vara på möjligheterna till vinstökning på ett enkelt sätt genom energieffektivisering!