Posts filed under ugnar

Minskad tomgångskörning av induktionsvärmare

Lönsam eleffektivisering hos Ruukki Wirsbo Stålrör AB
 

Beskrivning

Vid tillverkningen av stålrören värms rörämnen med diameter 90-120 millimeter och tjocklek 2-6 millimeter från rumstemperatur till cirka 900 °C i en elektrisk induktionsvärmare med märkeffekten 6000 kW. I produktionen uppstår driftstopp, både planerade och oplanerade, av varierande längd. Tidigare har induktionsvärmaren körts på tomgång under driftstoppen. Eleffekten vid tomgång är cirka 700 kW.
 

Åtgärd

Nu har en automatik installerats som gör att induktionsvärmaren stängs av när ett driftstopp varat i mer än fem minuter. När driften påbörjas startar induktionsvärmaren automatiskt.
 

Resultat

Automatiken har medfört att elförbrukningen har minskat med cirka 200 MWh per år vilket medfört en kostnadsminskning på cirka 100 000 - 150 000 kronor per år.
 

Lönsamhet

Payoff-tiden är cirka fyra månader.

 
Induktionsugnen

Induktionsugnen

 
Posted on May 15, 2014 and filed under ugnar, Huvudprocesser.

Ändrat driftsätt i torkugn


Beskrivning 

Hos Fagersta Stainless AB i Fagersta finns en elektriskt värmd torkugn. Ugnen ser ut som en stor låda med lock på. I ugnen finns fläktar för att få ugnsluften att cirkulera. I ugnen torkas och förvärms trådringar före doppning i saltbaden. Vid byte av trådringar i ugnen öppnas locket, torra varma ringar lyfts ut, nya ringar sätts in och locket läggs på igen.
 

Åtgärd

Man har ändrat driftsättet så att en stund innan trådringarna i ugnen ska bytas stängs värmeelementen och fläktar. Locket öppnas, byte av ringar sker och därefter sätts värmeelementen och fläktar på igen.
 

Resultat

Denna enkla förändring av driftsättet har minskat elenergin till värmeelement och fläktar med 48 MWh.
 

Lönsamhet

Elenergin värderas till 0,5 kr/kWh vilket gör att besparingen är 24 000 kronor per år. Inga investeringar har gjorts utan endast en analys av driftsättet och nya instruktioner till driftpersonalen. Payoff-tiden blir någon vecka.

 
Trådringar på väg ner i torkugnen

Trådringar på väg ner i torkugnen

 
Posted on May 15, 2014 and filed under ugnar, Huvudprocesser.