Arbetsmiljön i byggnader

Arbetsmiljöfrågor med relevans för byggnaders energiprestanda behandlas i AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utformning, från Arbetsmiljöverket. Här finns krav på tillfredsställande dagsljus, möjlighet till utblick samt en hel del krav på belysning. Luftkvalitet och ventilation skall uppfylla högt ställda krav och det termiska klimatet skall vara anpassat till arbetets art. Installationer skall vara utförda och underhållas så att bulleröverföringen till arbetsplatsen blir så låg som det praktiskt är möjligt. Skydd skall dessutom finnas mot besvärande drag t.ex. vid portar.