Fönster

Fönster i en industribyggnad eller ett kontor är viktiga för arbetsmiljö och trivsel. Placeringen av fönsterytor ska därför styras av människans behov snarare än användas som arkitekturelement. Därför bör fönster placeras på rätt höjd i förhållande till golvplan, vara lätta att rengöra och kunna skuggas för intensivt solljus.

Fönsterytor utgör ofta en av de största förlustkällorna i en byggnads klimatskärm. Fönster av bästa klass har 4 gånger så hög värmegenomgångskoefficient (U-värde) som en normal vägg. Vid nybyggnad bör man därför installera fönster med högsta energiklass. Det kan också löna sig att byta fönster i en befintlig byggnad. På energimyndighetens hemsida finns ytterligare fakta om fönster. Du kan exempelvis läsa mer om täta fönster och dörrar här.

För beräkning av lönsamheten vid byte av fönster kan LCC-analys användas.