Komfortkyla

Komfortkyla är den kyla som används för att sänka byggnaders inomhustemperatur för människors komfort. Vid planerad installation av komfortkyla ska man alltid utreda alternativa åtgärder. Exempel på alternativa åtgärder kan vara solskydd för fönster eller åtgärder för energiavgivande processer genom avskiljning, isolering och separat ventilation.

Ett alternativ till kylmaskin kan också vara så kallad frikyla (kyla från vatten, mark eller luft). Vid installation av komfortkyla finns lagar och regler som skall följas. Dessa finns enklast tillgängliga på Kylbranschens hemsida.