Ångsystemet i en ångpanna

Ångan som genereras i pannan samlas i domen och distribueras efter överhettning till olika förbrukare. Det mesta av ångan leds därefter tillbaka till kondensorn där ångan kondenseras till vatten. Kondensorn kan ha atmosfärstryck eller undertryck beroende på hur mycket energi man vill ha ut av ångan. Kondenseringen sker i huvudsak genom trycksänkningen i kondensorn. Kondensorn kan också kylas.

Vid mätning av nivån i kondensorn är det viktigt att använda ett stort kondenskärl på mätuttaget i toppen, speciellt vid undertryck. Det kondenserade vattnet pumpas därefter till matarvattentanken (eller trycks genom ett inre bräddavlopp vid atmosfärstryck). Vid nivåreglering styrs mavaflödet från kondensorn med en strypventil eller varvtalsstyrd pump.