Mediasystem

Den finns en rad olika typer av system för transport av media i en stålindustri. De system som är viktiga för att produktionen skall fungera är exempelvis ångsystemet, oljesystemet, tryckluftsystemet och vattensystemen; kommunvattensystemet, älvvattensystemet, kylvattensystemet och hetvattensystemet.

Det är viktigt att dessa system kontrolleras med jämna mellanrum för att minimera eventuella läckage och förluster. Enkla åtgärder kan medföra att relativt stora mängder energi kan sparas. Fullständiga uppgifter om anläggningens mediasystem bör alltid finnas till hands och ständigt uppdateras för att underlaget vid genomförandet av åtgärder skall vara korrekt. Enkla energibesparingstips finns framtagna för respektive system. Dessa tips finner du i artiklarna om respektive system, artiklarna hittar du här.